Ova stranica ima za cilj da pojasni često postavljena pitanja i da riješi eventualne nedoumice glede korištenja platforme i svrhe iste


Registracija, kao i korištenje platforme je besplatno, kako za potencijalne klijente, tako i za advokate.
Platforma „Moj Advokat“ ima za cilj pojednostaviti i ubrzati proces, kako da potencijalni klijenti dođu do advokata u Bosni i Hercegovini. Želimo da advokatske usluge postanu dostupne i onim dijelovima građanstva koji nije u prilici da fizički obilazi advokatske kancelarije, posebno mnogobrojnoj dijaspori. Sveobuhvatni cilj je digitalizacija komunikacije između advokata i potencijalnih klijenata.
Platforma „Moj Advokat“ NE nudi priliku ili prostor za oglašavanje pojedinih advokata. Ni jedan advokat na platformi NEMA svoj vidljivi profil, niti je vidljiv od strane potencijalnih klijenata ili drugih registrovanih advokata.
Platforma „Moj Advokat“ predstavlja isključivo komunikacijsku platformu između potencijalnih klijenata i advokata, te ne vrši aktivno posredovanja. Administratori platforme nemaju utjecaja na to koji potencijalni klijenat će sa kojim advokatom stupiti u kontakt ili ostvariti poslovni odnos. Sistem funkcioniše na način, da potencijalni klijenat pošalje upit na platformu. Navedeni upit se pregleda od strane administratora. Ukoliko upit sadrži sve relevantne podatke, on bude odobren od strane administratora. Odobreni upit se anonimizirano postavlja na „berzu predmeta“ na koju svi registrovani advokati imaju jednakopravni pristup.
Svi advokati, dobijaju E-mail notifikaciju o tome da je predmet na platformi. Dodjeljivanje predmeta odlučuje isključivo potencijalni klijenat, te stoga oni advokati koji brže stupe u kontakt sa klijentom imaju veće šanse da dobiju predmet.
Kao u fizičkom dogovaranju cijene u vlastitoj advokatskoj kancelariji, dogovaranje cijene preko „Moj Advokat“ ovisi isključivo od volje advokata i klijenta. Klijenat pri odabiru pravne usluge ima priliku da odredi cijenu koju je spreman da plati za navedenu uslugu. Pri odabiru cijene, klijenat dobije jasno vidljivo upozorenje o iznosu usluge po važećoj advokatskoj tarifi, koju bi trebao uzeti razmatranje. Ukoliko klijenat
pošalje neodgovarajuću cijenu, advokat ima više opcija koje može odabrati. On može da ignorira predmet na berzi, on može da klijentu pošalje kontraponudu, te može po svojoj volji da prihvati predloženu cijenu. Ugovorom o korištenju platforme „Moj Advokat“, advokat se obavezuje pridržavati svih imperativnih normativa zakona o advokaturi FBiH, Advokatskoga kodeksa i advokatske tarife.
Zaštita advokatske tajne uživa visoki prioritet kod nas, stoga komunikacija između klijenta i advokata ostaje u potpunosti tajna i zaštićena putem „Amazon Transport Layer Security 1.2“ enkripcijom. Sva komunikacija ostaje u potpunosti tajna, te ni administratori stranice nemaju pristup istome. Administratori
vide isključivo vaše podatke, podatke potencijalnog klijenta i inicijalne informacije koje je potencijalni < klijenat postavio na berzu predmeta.

Imate dodatna pitanja? Pišite nam na: info@moj-advokat.com